Marynarze

Marynarze w służbie czynnej:

kadm. Albon z Cintry - teczka

Marynarze w rezerwie:

kmdr ppor. Paul von Panevnick - teczka
kpt. mar. Mackenzie Gordon-Berg - teczka

Lista byłych marynarzy:

bsm. Wincenty Wałachowski
mat Keimo Jan