REKRUTACJA

REKRUTACJA

Królewska Marynarka Wojenna prowadzi ciągły nabór w swoje szeregi. Armia Królewska jest w całości armią zawodową, dlatego by zostać oficerem Marynarki należy przejść szkołę oficerską i zdać egzaminy. Każdy zgłaszający się do KMW zostaje kadetem i słuchaczem Królewskiej Akademii Morskiej. Studia składają się z dwóch semestrów, których czas odbycia zależy od możliwości kadeta. Program pierwszego semestru obejmuje studia z zakresu sztuki wojennej, prawa, rodzajów wojsk, rodzajów broni, dowodzenia, taktyki wojennej, historii marynarki, uzbrojenia, okrętów, nawigacji, prowadzenia walki i kodeksu etycznego. Po pierwszym semestrze dokonuje się wyboru dalszej ścieżki kształcenia i wyboru specjalizacji albo kończy studia uzyskując stopień bosmana (podoficerski) lub mu równorzędny w zależności od decyzji absolwenta, w jakiej formacji chce służyć (sierżantem zostaje podoficer w piechocie morskiej i lotnictwie morskim, a ogniomistrzem – podoficer w formacjach obrony wybrzeża). Jeżeli kadet decyduje, że chce studiować dalej specjalność jaką wybiera zależna jest od rodzajów broni, w jakich chce później służyć: na okrętach nawodnych, podwodnych, w lotnictwie morskim, piechocie morskiej lub obronie wybrzeża. Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem stopnia porucznika (młodszego oficera).

Kadeci otrzymują uposażenie przez cały okres studiów. Wynosi ono połowę uposażenia najniższego stopniem oficera. Są także zarejestrowani w rejestrze wojskowym Armii Królewskiej. W razie wojny zostają powołani pod broń i przydzieleni do odpowiednich jednostek wojskowych. Mogą również służyć w sytuacjach zagrożeń wewnętrznych, jednak wówczas decyzję o tym podejmuje zawsze Rektor KAM.

Na studia w Królewskiej Akademii Morskiej można zgłaszać się już teraz. Wkrótce udostępniona zostanie jej strona internetowa i program studiów.

Królewska Marynarka Wojenna przyjmuje w swoje szeregi każdego absolwenta KAM pod warunkiem, że jest on obywatelem Królestwa Dreamlandu. Stopień porucznika uprawnia do najniższego oficerskiego uposażenia i objęcia dowództwa nad określoną w postanowieniu Lorda Admirała jednostką wojskową w zależności od specjalności absolwenta. Bosmani są przydzielani pod dowództwa oficerom.

Największe zapotrzebowanie Królewska Marynarka Wojenna ma w Admiralicji oraz będzie mieć w flocie nawodnej, lotnictwie morskim i jednostkach obrony wybrzeża. Niewątpliwie jednak najbardziej prestiżowymi są stanowiska dowódcze w flocie. Ścieżka kariery w KMW jest jasna i osiągalna dla każdego gotowego do ofiarnej służby żołnierza.

Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego:

FORMULARZ REKRUTACYJNY