msz-ministerstwo-2

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada za realizację zadań z zakresu działu administracji sprawy zagraniczne.

Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych. (UF o Rządzie Królewskim, art. 4 ust. 12)

Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za kontakty Królestwa z państwami obcymi i organizacjami międzynarodowymi. Ponadto kieruje i koordynuje pracę dreamlandzkich ambasadorów i innych zagranicznych przedstawicieli Królestwa.