Zasady korzystania

  1. „Serwisy Dreamlandzkie” prowadzone są z polecenia Korony Dreamlandzkiej. Wszelkie decyzje podejmuje ostatecznie Administracja „Serwisów Dreamlandzkich”.
  2. Każdy może ubiegać się o przyznanie miejsca w ramach „Serwisów Dreamlandzkich”. Administracja zastrzega sobie prawo odmowy założenia serwisu, jeżeli w ocenie Administracji proponowana tematyka nie ma związku z Dreamlandem ani dependencją Korony Dreamlandzkiej – Elderlandem.
  3. Najwygodniejszym sposobem zgłoszenia wniosku o przyznanie miejsca w ramach „Serwisów Dreamlandzkich” jest wypełnienie formularza kontaktowego, przy czym w polu wyboru należy zaznaczyć opcję „chcę założyć”.
  4. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie materiałów tworzących serwis przez Administrację, w szczególności dla celów archiwizacyjnych i statystycznych. Należy uwzględnić, że materiały te stają się składową szeroko rozumianej kultury Królestwa oraz – odpowiednio – dependencji Korony Dreamlandzkiej i jako takie mogą podlegać zachowaniu.
  5. W razie konieczności ograniczenia liczby serwisów – co obecnie nie ma miejsca – pierwszeństwo przysługiwać będzie organom władzy publicznej, następnie dreamlandzkim i elderlandzkim organizacjom pozarządowym nie nastawionym na zysk, zaś w ostatniej kolejności – przedsiębiorstwom związanym z Dreamlandem lub Elderlandem. Administracja szczególnie zachęca do tworzenia serwisów osób prywatnych.
  6. Każdy założony serwis jest autonomiczny. Decydowanie o jego treści, w tym dbanie by nie naruszała ona prawa dreamlandzkiego, ani innego powszechnie obowiązującego, spoczywa w pierwszej kolejności na prowadzącym serwis. W sytuacjach szczególnie drastycznych, w tym zawiadomieniu przez osoby uprawnione, Administracja zastrzega sobie możliwość ingerencji bez uprzedzenia, z zawieszeniem bądź likwidacją serwisu włącznie. Działania takie nie będą jednak podejmowane rutynowo, zaś w pierwszej kolejności podejmowana będzie próba kontaktu z prowadzącym serwis, o ile nie będzie to groziło podstawowym interesom Dreamlandu i dependencji Korony.
  7. „Serwisy Dreamlandzkie” prowadzone są w oparciu o platformę WordPress. Oznacza to możliwość rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności za pomocą wtyczek, a także stosunkowo prostą zmianę wyglądu poprzez różnego rodzaju motywy graficzne. Ze względów bezpieczeństwa, a także konstrukcji samego systemu autonomicznych serwisów, możliwość samodzielnego wgrywania wtyczek i motywów graficznych przez prowadzących serwisy jest wyłączona. Jednakże Administracja zainstaluje określoną wtyczkę lub motyw, jeżeli takie życzenie zostanie zgłoszone, a z dostępnych informacji wynikać będzie kompatybilność danej wtyczki czy motywu graficznego z aktualną wersją oprogramowania. Jako zaufane źródła traktowane będą zbiory  samego WordPressa: wtyczki i motywy. Nie wyklucza to jednak w żadnym wypadku możliwości zainstalowania materiałów z innych źródeł. W miarę możliwości Administracja postara się udzielić pomocy w poszukiwaniach wtyczki lub motywu, spełniających określone przez prowadzącego serwis wymagania.
  8. W razie konieczności doprecyzowania powyższych zasad należy skontaktować się z Administracją za pośrednictwem formularza kontaktowego.