Edukacja biznesowa

Część ministerialnego serwisu przeznaczona do poszerzania wiedzy na temat przedsiębiorczości i rozwoju własnego biznesu w warunkach dreamlandzkich. Zapraszamy wkrótce

FAIP – pomoc dla firm

Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych Rządowy fundusz celowy, którego podstawową misją jest świadczenie wsparcia merytorycznego i finansowego dla rozwijających się małych przedsiębiorstw prywatnych

Obywatel praworządny