FAIP

faip_logoFundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych (FAIP) jest rządowym funduszem celowym powołanym Rozporządzeniem Federalnym Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 2012 roku. Jest to instytucja, która wspiera życie gospodarcze Królestwa Dreamlandu poprzez realizację następujących celów:

  1. Zwiększanie aktywności gospodarczej Królestwa.
  2. Pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Królestwa.
  3. Podnoszenie produktywności gospodarki Królestwa.
  4. Zwiększanie udziału przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym.

Realizacji tych celów służy:

  1. Udzielanie wsparcia finansowego i doradczego dla przedsiębiorstw.
  2. Organizacja konkursów i plebiscytów na rzecz przedsiębiorczości.
  3. Finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców.
  4. Prowadzenie serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców.
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i statystycznej dotyczącej gospodarki i przedsiębiorczości Królestwa.

FAIP jest kierowany przez Prezesa Hansa von Witta. Obecnie trwają prace prowadzone przez Ministra i Prezesa mające na celu rozszerzanie oferty pomocowej dla przedsiębiorstw (finansowej, doradczej i promocyjnej). Obecnie ta obejmuje:

  1. Program WIFIdowiedz się więcej

Cały czas można składać wnioski o uzyskanie dofinansowania działalności gospodarczej zarówno do ministerstwa jak i funduszu.

Zobacz: Statut Funduszu