Pracownicy

Kadra Uniwersytetu Królewskiego – członkowie Rady Rektorskiej:

Jacques arcyksiążę de Brolle  –  Rektor UKD, Wydział Teorii Nowego Świata

dr net. Simon diuk McMelkor –  Dziekan Wydziału Teorii Nowego Świata

JKW dr jur. net. Robert van Buuren –  Dziekan Wydziału Prawa

JKW prof. jur. net. Edward A. Krieg  - Wydział Teorii Nowego Świata

dr nat. net. Paweł Wercyngetoryks Krieg  - Wydział Teorii Nowego Świata