Rektorem Uniwersytetu Królewskiego jest

Jego Magnificencja
Jacques de Brolle

Kontakt:
e-mail: debrolle@poczta.fm

Biogram

Obywatel Królestwa Dreamlandu od lipca 2001 roku; publicysta, polityk, działacz sportowy. W swej politycznej karierze pięciokrotnie sprawował urząd Premiera Rządu Królewskiego (2009-2010, 2012), dwukrotnie Ministra Spraw Zagranicznych (2010, 2012) i Ministra Sprawiedliwości (2002-2003, 2004-2005). Prezydent Mikroświatowej Unii Piłkarskiej (2010-2011). Twórca i administrator Ligi Królewskiej – klubowych rozgrywek piłkarskich o charakterze międzynarodowym (2010- ). Na Dworze Królewskim piastuje godność Lorda Kustosza. W grudniu 2012 r. wyniesiony do godności arcyksięcia przez JKM Artura Piotra. Autor szkiców poświęconych dreamlandzkim monarchom („Królowie Dreamlandu”, 2004). W 2014 r. nakładem Wydawnictwa Litera w druku ukazał się wybór publicystyki autora („Z twarzą w kuwecie”).

Kompetencje

Kompetencje Rektora reguluje Statut Uniwersytetu.

㤠11.
1. Rektor jest najwyższym jednoosobowym organem Uniwersytetu.
2. Rektorowi przysługuje honorowy tytuł „Jego Magnificencji”.

§ 13.
1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii pracowników naukowych.
3. Rektor jest przełożonym studentów.
4. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów uniwersyteckich.”
Rektorzy:

(21 II 2013 – do dzisiaj) JM Jacques arcyksiążę de Brolle
mianowany przez JKM Marcina I Mikołaja

( 14 IV 2012 – 21 II 2013) JM Józef Kalicki
mianowany PK przez JKM Artura I Piotra

( 17 V 2011 – 14 IV 2012 ) JM prof. jur. net. Edward A. Krieg, RS.
mianowany PK przez JKM Roberta I na podstawie URR

( 20 IV 2009 – 17 V 2011 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. markiz Krieg
mianowany PK przez JKM Edwarda I Artura na podstawie URR

( 18 X 2008 – 20 IV 2009 ) JM dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
mianowany PK przez Regenta Królestwa

( 26 IX 2008 – 18 X 2008 ) p.o. Rektora dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
mianowany PK przez JKM Edwarda I Artura

( 26 XII 2007 – 26 IX 2008 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. wicehrabia Krieg
mianowany decyzją Rady Rektorskiej

( 28 VI 2007 – 26 XII 2007 ) p.o. Rektora Ari-Quekka hrabia Vertonen
powołany PK przez JKM Pawła I

( 12 II 2006 – 28 VI 2007 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. baron Krieg
wybrany w wyborach UKD przez Radę Rektorską

( 10 II 2006 – 12 II 2006 ) p.o. Rektora dr rer. nat. net. Paweł W. Krieg
mianowany PK przez JKM Pawła I po nadaniu UKD Statutu

( 30 IX 2005 – 10 II 2006 ) JM dr rer. nat. net. Paweł W. Krieg
mianowany PK przez JKM Artura I Piotra