Kontakt

 Wszelkie pisma w sprawach Uniwersytetu należy kierować na adres Rektora:

debrolle@poczta.fm

 

Jeżeli chciałbyś nawiązać współpracę z Uniwersytetem Królewskim, Twoja instytucja chciałaby z nami współpracować albo sam chciałbyś zaangażować się w działalność naukową i dołączyć do kadry naukowej UKD – skontaktuj się z Rektorem Uniwersytetu.