Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Witam serdecznie w odnowionej graficznie Bazie Prawnej Sądu Królestwa.

Mam nadzieję, że odświeżona 1 października 2012 roku wersja serwisu BPSK przypadnie Państwu do gustu. To wszak dla Państwa BPSK jest tworzona i utrzymywana.

Po prawej stronie znajduje się znany z dotychczasowej wersji katalog wszystkich aktów ujętych w zbiorach BPSK. Dla większej przejrzystości, pokazuje on jedynie działy najwyższego poziomu. Nic się jednak w sposobie katalogowania nie zmieniło – po najechaniu kursorem na nazwę właściwego działu, ukażą się jego poddziały. Analogicznie działa to w przypadku dalszych poddziałów.

Zachęcam do korzystania z Bazy,

(-) Artur I Piotr, RS.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy federalne, ustawy Rady Królestwa, dekrety królewskie, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia federalne; prawem powszechnie obowiązującym na obszarze Prowincji jest również właściwe prawo krajowe.

 

(art. 5 ust. 2 Konstytucji Królestwa ogłoszonej 29 sierpnia 2011 roku)

Sąd Królestwa prowadzi oficjalny zbiór aktów prawnych, obejmujący co najmniej orzeczenia Sądu oraz wszystkie obowiązujące federalne akty normatywne.
Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w zbiorze, chyba że działa w złej wierze.

 

(art. 23 ust. 1 i 4 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie)