Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

07.2. Teksty zmieniające

Teksty rozporządzeń federalnych zmieniających inne rozporządzenia federalne.

RF MKiN ws. zmiany rozporządzenia ws. listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych

BPSK Nr 3640
FDKD Nr 23/2645

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany Rozporządzenia Federalnego Ministra Kultury i Nauki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych*.

Czytaj dalej

RF MKiN ws. zmiany rozporządzenia ws. listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych

BPSK nr 3253
FDKD nr 23/2073
ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z dnia 4 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Rozporządzenia Federalnego Ministra Kultury i Nauki z dnia 29 września 2012 roku w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych.

Czytaj dalej