Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

00.1. Uchwały Sądu Królestwa

Uchwały Sądu Królestwa

U SK 2013/3/P [KWK]

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 17 lipca 2013 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior prof. jur. net. Edward Artur
Członek: Sędzia SK król senior dr jur. net. Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2013 roku
sprawy: SK 2013/3/P
z wniosku: Komisarza Wyborczego Królestwa
o to, czy w świetle ustawy federalnej – Ordynacja do Izby Poselskiej i dotychczasowej praktyki głos pusty oddany w wyborach do Izby Poselskiej należy traktować jako nieważny

uchwala, co następuje:

I. Głos pusty oddany w wyborach do Izby Poselskiej, dla celów obwieszczenia Komisarza Wyborczego Królestwa, o którym mowa w art. 25 ustawy federalnej – Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej, traktuje się jako głos nieważny i dolicza do puli pozostałych głosów nieważnych.
II. Kosztami postępowania obciążyć Skarb Królestwa.
Czytaj dalej

U SK 2013/1/P [Sąd Prowincji]

BPSK Nr 3572
FDKD Nr 23/2578

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 18 czerwca 2013 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior prof. jur. net. Edward Artur
Członek: Sędzia SK król senior dr jur. net. Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 5 – 13 czerwca 2013 roku
sprawy: SK 2013/1/P
z wniosku: Sądu Prowincji
o to, czy należy kontynuować postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po osobie ustałej, która po wszczęciu postępowania została przywrócona do Centralnego Rejestru Mieszkańców

uchwala, co następuje:

I. Przywrócenie osoby ustałej do Centralnego Rejestru Mieszkańców, dokonane na podstawie art. 34 ustawy federalnej o obywatelstwie i stałym pobycie, jest przesłanką umorzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po tej osobie, jeśli przywrócenie to nastąpiło do zakończenia rozprawy głównej.
II. Sąd umarza to postępowanie z urzędu.

Czytaj dalej

U SK 2011/2/P [NKM]

BPSK Nr 2094
FDK 23/489

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 10 kwietnia 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 marca – 3 kwietnia 2011 roku
sprawy: SK 2011/2/P [NKM]
z wniosku: Namiestnika Koronnego Morlandu – Paula markiza von Panevnick
o: wykładnię przepisów prawa w kwestii merytorycznej zasadności i legalności złożenia wniosku o zmianę prowincji zamieszkania przez Króla seniora

uchwala, co następuje:

Król senior ma prawo zmiany prowincji zamieszkania. Czytaj dalej

U SK 2010/3/P [KORONA]

BPSK nr1327
LDKD# 32721

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 5 maja 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr
Członek: Sędzia SK król senior Edward Artur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 – 31 marca 2010 roku
sprawy SK 2010/3/P
z pytania prawnego Jego Królewskiej Mości
o treści „Czy przyjęcie projektu ustawy konstytucyjnej w drodze referendum ogólnonarodowego, w świetle artykułu 54 ust. 2 Konstytucji Królestwa Dreamlandu z dnia 1 lipca 2002 roku [BPSK Nr 10; LDKD #26446] z późn. zm., uniemożliwia Królowi złożenie veto absolutnego? Czy też traktuje się tutaj głosowanie w referendum, jako alternatywa dla postępowania w Parlamencie, a do wejścia ustawy w życie również potrzeba podpisu Króla?”

uchwala, co następuje:

I. Poprawki do Konstytucji Królestwa przyjęte w drodze referendum ogólnonarodowego nie podlegają zatwierdzeniu przez Króla.
II. Nakazuje zwrócić na rachunek Skarbu Królestwa – Dworu Królewskiego kwotę 1.000 dreamów.
Czytaj dalej