Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekrety królewskie

Poniżej zbiorcza lista obowiązujących dekretów królewskich (bez dekretów zmieniających inne ustawy federalne lub dekrety). Po tytule data ogłoszenia:

Dla uzupełnienia, lista dekretów królewskich zmieniających inne inne ustawy federalne lub dekrety – z założenia zmiany przez nie dokonywane ujęte są w jednolitych tekstach [j.t.] aktów zmienianych. Nie jest jednak wykluczone, że dekrety zmieniające przewidują przepisy przejściowe, które mogą mieć zastosowanie w ograniczonej liczbie przypadków. Po tytule data ogłoszenia:

Na koniec lista tekstów dekretów skatalogowanych jako archiwalne. Chodzi tutaj nie tylko o dekrety uchylone, ale również np. teksty jednolite, które zdezaktualizowały się w związku z kolejną nowelizacją pierwotnego aktu. W takiej sytuacji choć sam akt nie został uchylony, dany tekst archiwalny klasyfikowany jest właśnie jako archiwalny. Po tytule data ogłoszenia (nie data utraty mocy):