Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

05. Dekrety królewskie

Akty prawotwórcze o mocy ustawy federalnej, stanowione samodzielnie przez Króla.