Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

07.1. Teksty obowiązujące

Rozporządzenia federalne obowiązujące.

RF MKiN ws. listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych

BPSK Nr 3790
FDKD Nr 23/2945

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z 4 marca 2013
[t.j. z dn. 23 sierpnia 2013 roku]
w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych
[w wersji uwzględniającej rozporządzenie z 4 marca 2013 roku i zmiany z dn. 3 lipca 2013 roku oraz z dn. 23 sierpnia 2013 roku]
Czytaj dalej