Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

07.3. Teksty archiwalne

Archiwalne rozporządzenia federalne.

RF MSW ws. zakresu sprawozdań, klasyfikowania przychodów, kosztów, zysków i strat oraz odpowiedzialności banków

BPSK Nr 3774
FDKD Nr 23/2844

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie zakresu sprawozdań, klasyfikowania przychodów, kosztów, zysków i strat oraz odpowiedzialności banków
Czytaj dalej

RF MKiN ws. listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych

BPSK Nr 3642
FDKD Nr 23/2645

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z 4 marca 2013*
[t.j. z dn. 3 lipca 2013 roku]
w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych
[w wersji uwzględniającej rozporządzenie z 4 marca 2013 roku i zmianę z dn. 3 lipca 2013 roku]

Czytaj dalej