Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

00.2. Wyroki sądowe

Wyroki sądowe.

W I SP VII/2013 o przekazanie instytucji [Zakon Braci Krzyża]

BPSK Nr 3607
FDKD Nr 23/2582

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 20 czerwca 2013 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Pokoju Daniło hrabia de la Vega

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10-18 czerwca 2013 roku
sprawy: I SP VII/2013 o przekazanie instytucji [Zakon Braci Krzyża]
z powództwa: Prowincji Surmala NIFI A41470 reprezentowanej przez Namiestnika sir Siergiusza Asketila
przeciwko: Kobe Amaru Shakurze NIM 330454
o: przekazanie Zakonu Braci Krzyża

Czytaj dalej

W SK 2011/3/C [Svoboda v. Panevnick] – PRAWOMOCNY

BPSK Nr 2444
FKD 23/845

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
z dnia 3 października 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9 lipca – 26 września 2011 roku
sprawy SK 2011/3/C
z powództwa: króla seniora Pavla Svobody
przeciwko: Paulowi markizowi von Panevnick
o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Prowincji z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie SP I XI/2011

Czytaj dalej

W SK 2011/1/A [Svoboda v. NKM]

BPSK Nr 1574
FDK 23/388

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 25 lutego 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6 stycznia – 16 lutego 2011 roku
sprawy SK 2011/1/A
ze skargi: króla seniora Pavla Svobody
przeciwko: Namiestnikowi Koronnemu Morlandu
o: uchylenie decyzji Namiestnika Koronnego Morlandu z dnia 5 stycznia 2011 r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o zmianę prowincji

orzeka, co następuje:
I. Uchyla zaskarżoną decyzję.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa. Czytaj dalej

W SK 2010/5/A [van Buuren v. Marszałek IP] – prawomocny

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 10 października 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 sierpnia – 30 września 2010 roku
sprawy SK 2010/5/A
ze skargi: Martina markiza van Buurena
przeciwko: Marszałkowi Izby Poselskiej
o: uchylenie decyzji o otwarciu głosowania nad projektem ustawy konstytucyjnej z
dnia 4 lipca 2010 roku i nakazanie przeprowadzenia ponownego głosowania w
sprawie; Czytaj dalej

W SP VII/2009 [Karna przeciw M. Estreicherowi]

BPSK Nr 1271
LDKD #32433

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 18 marca 2010 roku

Sąd Prowincji w Wydziale II Karnym w składzie:
Przewodniczący: SP Martin markiz van Buuren

po ponownym rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 grudnia 2009 do 12 lutego 2010 roku
sprawy SP VII/2009
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: Marcusowi Estreicherowi
oskarżonemu o to, że:
W dniu 26 lipca 2008 o godzinie 11:39, w dniu 18 listopada 2008 o godzinie 15:37 i 21:05, w dniu 19 listopada 2008 o godzinie 18:25, w dniu 24 listopada 2008 o godzinie 00:35, 19:42, 20:35 i 21:01, w dniu 26 listopada o godzinie 00:46, 16:44 i 23:08, oraz w dniu 27 listopada 2008 roku o godzinie 11:05 i 11:36 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, co wypełnia znamiona przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na listach dyskusyjnych
t.j. o czyn z art. 41 KK

orzeka,co następuje:
I. Uznaje za N I E W I N N E G O zarzucanego mu czynu.
II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa – Prokuraturę Generalną Królestwa.

Czytaj dalej

W SK 2010/1/Kr [PGK v. Svoboda]

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 18 marca 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSK król senior Edward Artur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 stycznia – 10 lutego 2010 roku
sprawy SK 2010/1/Kr
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: królowi seniorowi Pawłowi
oskarżonemu o to, że:
w dniu 23 czerwca 2009 godz. 12:05 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, tj. o czyn z art. 41 kk.

na skutek apelacji oskarżyciela od wyroku Sądu Prowincji z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie SP VIII/2009

orzeka, co następuje:

I. Uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji Sądowi Prowincji.
II. Nakazuje rozstrzygnąć o kosztach postępowania apelacyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy.
III. Stwierdza prawomocność niniejszego orzeczenia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

Czytaj dalej

W SP VI/2009 [Karna przeciw P. Neumannowi]

BPSK Nr 1232
LDKD #32244

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 12 lutego 2010 roku

Sąd Prowincji w Wydziale II Karnym w składzie:
Przewodniczący: SP Martin markiz van Buuren

po ponownym rozpoznaniu na rozprawie w dniach 16 listopada 2009 do 29
stycznia 2010 roku
sprawy SP VI/2009
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: Pablowi von Neumannowi
oskarżonemu o to, że:
w dniu 26 listopada 2008 roku o godzinie 16:00, w dniu 27 listopada 2008 roku o godzinie 08:24 i w dniu 10 grudnia 2008 o godzinie 20:25 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów
powszechnie uznawanych za wulgarne,
tj. art. 41 k.k.

orzeka,co następuje:

I. Uznaje oskarżonego za niewinnego zarzucanych mu czynów.
II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa – Prokuraturę Generalną Królestwa.

Czytaj dalej

W SP VIII/2009 [PGK v. Svoboda] – NIEPRAWOMOCNY

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 18 stycznia 2010 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Pokoju dr net. Krzysztof hrabia Jazłowiecki

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 12 grudnia 2009 – 15 stycznia 2010
sprawy: VIII/2009 [PGK v. Svoboda]
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: królowi seniorowi Pavlowi Svobodzie
oskarżonemu o to, że: w dniu 23 czerwca 2009 godz. 12:05 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, tj. o czyn z art. 41 kk.

orzeka, co następuje:

I. Oskarżonego króla seniora Pavla Svobodę uznaje niewinnym zarzucanych mu czynów.

II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Prokuraturę Generalną Królestwa.
Czytaj dalej

W SK 2009/18/Kr [PGK v. Estreicher]

BPSK nr 1130
LDKD #31833

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 21  listopada 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSK Robert książę van Buuren

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 października do 20 listopada 2009 roku
sprawy SK 2009/18/Kr
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: Marcusowi Estreicherowi
oskarżonemu o to, że:
w dniu 26 lipca 2008 o godzinie 11:39, w dniu 18 listopada 2008 o godzinie 15:37 i 21:05, w dniu 19 listopada 2008 o godzinie 18:25, w dniu 24 listopada 2008 o godzinie 00:35, 19:42, 20:35 i 21:01, w dniu 26 listopada o godzinie 00:46, 16:44 i 23:08, oraz w dniu 27 listopada 2008 roku o godzinie 11:05 i 11:36 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów powszechnie uznawanych za wulgarne,
tj. o czyn z art. 41 k.k.

na skutek apelacji oskarżyciela od wyroku Sądu Prowincji z dnia 5 września 2009 roku w sprawie VI/2008

orzeka, co następuje:
I. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji w trybie zaocznym Sądowi Prowincji;
II. nakazuje rozstrzygnąć o kosztach postępowania apelacyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy;
III. stwierdza prawomocność niniejszego orzeczenia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Czytaj dalej