Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

07. Rozporządzenia federalne

Akty prawotwórcze o charakterze wykonawczym, wydawane przez Rząd Królewski lub poszczególnych Ministrów Korony na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie federalnej lub dekrecie królewskim.

RF MKiN ws. listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych

BPSK Nr 3790
FDKD Nr 23/2945

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z 4 marca 2013
[t.j. z dn. 23 sierpnia 2013 roku]
w sprawie listy federalnych instytucji naukowych i kulturalnych
[w wersji uwzględniającej rozporządzenie z 4 marca 2013 roku i zmiany z dn. 3 lipca 2013 roku oraz z dn. 23 sierpnia 2013 roku]
Czytaj dalej

RF MSW ws. zakresu sprawozdań, klasyfikowania przychodów, kosztów, zysków i strat oraz odpowiedzialności banków

BPSK Nr 3774
FDKD Nr 23/2844

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie zakresu sprawozdań, klasyfikowania przychodów, kosztów, zysków i strat oraz odpowiedzialności banków
Czytaj dalej